Cidades de  Bulgária

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
MA  MC  ME  MG  MI  MJ  ML  MN  MO  MR  MU  MY 
MAC  MAD  MAG  MAH  MAI  MAJ  MAK  MAL  MAM  MAN  MAR  MAS  MAT  MAY  MAZ 
 
Mal Aladen Malevo Malka Franga
Mal-Aladan Malevo Malka Kainardsha
Mala Fucha Malewo Malka Kokardzha
Mala Kokardzha Malewo Malka Polyana
Mala Kutlovitsa Malhecevo Malka Polyanka
Mala Kutlowiza Mali Bogdan Malka Reka
Mala Rakovitsa Mali Drenovets Malka Ribnya
Mala Rakovshta Mali Dryanovets Malka Rupcha
Mala Rakowiza Mali Izvor Malka Shelesna
Mala Tserkva Mali Vurbovnik Malka Smolnitsa
Mala Tsrkva Mali Warbownik Malka Tscherkowna
Mala Tsurkva Mali-Drenowez Malka Vereya
Mala Zarkwa Mali-Dryenovets Malka Wereja
Mala-Futscha Malina Malka Zhelyazna
Malada Gvardiya Malina Malka Zhelyezna
Maladenovtsi Malina Malka-Brestnica
Malak Bojalik Malini Malka-Bryestnitsa
Malak Bokaluk Malino Malka-Kaynardzha
Malak Manastir Malinova Malka-Kaynaruzha
Malak Porowez Malinovo Malka-Poljanka
Malak Tschardak Malinovo Malki Aladun
Malak-Boyalak Malinovska Malki Bulgareni
Malak-Dol Malk Iswor Malki Chiflik
Malamuzlü Malk Izvor Malki Chiftlik
Malanova Malka Ada Malki Iskur
Malaschewzi Malka Arda Malki Iswor
Malashevtsi Malka Bresnitsa Malki Izvor
Malchevtsu Malka Brestnitsa Malki Izvor
Malchika Malka Brestnitza Malki Kardam
Malchovtsi Malka Brestniza Malki Preslavets
Malco Sarkovo Malka Brjastnica Malki Stanchovtsi
Malcoci Malka Cherkovna Malki Tsalim
Malek Voden Malka Chinka Malki Tschiflik
Malenovo Malka Detelina